מוצרים מומלצים

No Products Found

מוצרים מדורגים ראשונים

פרסום

קאריטו

תנאי שירות

הסכם זה מתאר את התנאים וההגבלות הכלליים (“התנאים וההגבלות הכלליים”) החלים על השימוש בשירותים המוצעים על ידי צ’יק צ’אק מרקט, “השירותים”, באתר האינטרנט שלו שאת כתובת אינטרנט אנו מפרסמים בסוף פסקה זו (צ’יק צ’אק מרקט או “האתר”). כל משתמש (להלן “משתמש” או “רבים”) המבקש לגשת ו / או להשתמש באתר או בשירותים, רשאי לעשות זאת בהתאם לתנאים הכלליים המתאימים, יחד עם כל שאר המדיניות והעקרונות החלים בצ’יק צ’אק מרקט וכי הם משולבים לתוך המסמך זה.

www.chikchak-market.biz

עלות.

אנחנו לא גובים דמי שכירות למוכרים של מוצרים פיזיים או ניתנים להורדה, מה שאומר שאין תשלום    ספציפי עבור השהות באתר שלנו, המוכרים ישלמו צ’יק צ’אק שוק במושג שירותים לשימוש בפלטפורמה שלו, רק עמלה של 10% לכל מכירה, זה יהיה התשלום היחיד ויעשה באופן אוטומטי   יחד עם התשלום שהרוכש עושה למוכר.

כל האנשים והחברות המעוניינים להשתמש באתר ו / או בשירותים של שוק צ’יק חייבים לקבל את תנאי השירות, שהם חובה ומחייבים.

קיבולת.

השירותים זמינים רק לאנשים שיש להם את היכולת המשפטית להזמין. אנשים שאין להם יכולת זו, קטינים או צ’יק צ’אק מרקט משתמשים אשר הושעו באופן זמני או נכה לצמיתות לא יכול להשתמש בשירותים.

אם אתה רושם משתמש כחברה, עליך להיות בעל יכולת להזמין, בשם ישות כזו ולאגד אותה בתנאי הסכם זה.

הרשמה.

חובה למלא את טופס ההרשמה בכל שדותיו בנתונים תקפים על מנת להשתמש בשירותי צ’יק צ’אק מרקט. על המשתמש העתידי להשלים את המידע האישי שלו בצורה מדויקת ואמיתית )”נתונים אישיים”( ומניח את המחויבות לעדכון הנתונים האישיים לפי הצורך. המשתמש מסכים במפורש כי צ’יק צ’אק מרקט משתמש באמצעים שונים כדי לזהות את הנתונים האישיים שלהם, בהנחה המשתמש חובה לבדוק אותם ולשמור אותם מעודכנים. צ’יק צ’אק מרקט, הוא “לא” אחראי על הדיוק של הנתונים האישיים של המשתמשים. המשתמשים מבטיחים ואחראים בכל מקרה על אמת, דיוק, תוקף ואותנטיות של הנתונים האישיים שלהם.

על פי שיקול דעתה הבלעדי, צ’יק צ’אק מרקט עשוי לדרוש רישום נוסף למשתמשים הפועלים כזכיינים או מקרקעין, כדרישה עבור משתמשים אלה לגשת לחבילות מיוחדות של פרסומים. במקרים אלה, לאחר רישום נוסף נעשה, את המכונית או הנדל”ן מציעה למכירה על ידי הזכיין או חברות הנדל”ן, בהתאמה, יפורסמו רק בצ’יק צ’אק מרקט דרך כל החבילות אמר או תחת השיטות כי צ’יק צ’אק מרקט לסדר עבור סוג זה של משתמשים.

צ’יק צ’אק מרקט שומר לעצמו את הזכות לבקש כל שובר ו / או נתונים נוספים כדי לאשש את הנתונים האישיים, וכן להשעות באופן זמני או קבוע את אותם משתמשים שאי אפשר לאשר את הנתונים שלהם. במקרים אלה של פסילה, יוסרו כל המאמרים שפורסמו, כמו גם את ההצעות שנעשו, מבלי לייצר כל זכות לפיצוי.

המשתמש יכנס לחשבון האישי שלו (“חשבון”) על ידי הזנת שם המשתמש או הכתובת דוא”ל שלו, ומפתח האבטחה האישי שנבחר (“סיסמת האבטחה”). המשתמש מתחייב לשמור על סודיות סיסמת האבטחה שלו.

החשבון הוא אישי, ייחודי ואינו ניתן להעברה, ואסור לאותו משתמש לרשום או להחזיק יותר מחשבון אחד. אם צ’ק צ’אק מרקט מזהה חשבונות שונים המכילים נתונים תואמים או קשורים, תוכל לבטל, להשעות או להשבית אותם.

המשתמש יהיה אחראי לכל הפעולות המתבצעות בחשבונו, שכן הגישה אליו מוגבלת להגשת סיסמת האבטחה שלו ולהשתמש בה, מתוך ידיעה בלעדית של המשתמש. המשתמש מסכים להודיע על כך לצ’יק צ’אק מרקט באופן מיידי ובאמצעות שימוש מתאים ואמין, בכל שימוש בלתי מורשה בחשבונך, וכן בכניסתם של צדדים שלישיים בלתי מורשים אליו. מובהר כי מכירה, הקצאה או העברה של החשבון )לרבות מוניטין( אסורה בכל נסיבות שהן.

צ’יק צ’אק מרקט שומר לעצמו את הזכות לדחות כל בקשה לרישום או לבטל רישום מקובל בעבר, מבלי שיהיה חייב למסור או לציין את הסיבות להחלטתו, מבלי שיביא כל זכות לפיצוי או השבת.

En blanco
שפה בלתי הולמת

בצ’יק צ’אק מרקט אנחנו רוצים לשמור על קהילה בטוחה וידידותית. הכבוד בין חבריה הוא תנאי הכרחי להתפתחותה. מסיבה זו אסור להשתמש בשפה פגומה, או מעליבה או בלתי הולמת לתחום שבו היא מתבטאת. כל משתמש שמשתמש בשפה לא הולמת הן בדף המאמרים, בשאלות והתשובות של המפיץ, כמו בפורומים, וכו ‘, עשוי להיות מושעה באופן זמני, או אפילו מושבת לצמיתות של ההפעלה באתר.

שימוש חוזר בטכניקות אסורות

בצ’יק צ’אק מרקט אנו מאמינים כי הכללים ברורים לסייע לשמור על קהילה בטוחה ודינמית. מסיבה זו, אם משתמש משתמש שוב ושוב בטכניקות פרסום אסורות, בצ’יק צ’אק מרקט עשוי להשעות או אפילו להשבית אותו לצמיתות באתר.

קטינים

רק משתמשים בעלי יכולת חוקית להזמין יוכלו לפעול בתוך האתר. למרבה הצער, קטינים אינם במצב זה שכן על פי החוקים בתוקף הם אינם מורשים להגיב על עסקאות מסחריות. אם רשום חשבון בשם קטין, ימנעו מלהפעילו בתוך האתר.

לגבי על רישום עם טלפון סלולרי בלבד

מומלץ כי על מנת להיות חברים פעילים בקהילה, משתמשים לרשום לפחות עם טלפון רשת קבוע. בסופו של דבר, המשתמש עשוי להיות מושבת לפעול באתר אם צ’יק צ’אק מרקט לקח לב על השקר של הטלפון הרשום.

במקרה שחשבונך הושבת מסיבה זו, כדי להיות חבר פעיל בקהילה עליך לשלוח לנו עותק של חשבון הטלפון שלך ומספר המסמך שלך.

שגיאה בחשבון הדואר האלקטרוני

כאשר כתובת הדואר האלקטרוני של משתמש מתקשה לקבל את ההודעות שאנו שולחים מצ’יק צ’אק מרקט, החשבון יכול להיות מושבת באופן זמני עד שתודיע לנו על כתובת דואר אלקטרוני חדשה.

מגבלות לפעול באתר של משתמשים מושעה

כאשר משתמש מושעה הוא לא יכול לפרסם, לקנות או להציע מאמרים, להשתתף בפורומים או לשאול שאלות למוכרים.

במקביל, כל הפריטים שלך בוטלו. ייתכן שהם יפורסמו מחדש בסוף ההשעיה על ידי כניסה מתפריט הניווט ב’חשבון שלי ‘>’ מכירה ‘הושלם.

הגבלות לפעול באתר על ידי משתמשים חסומים

כאשר משתמש מגורש הוא לא יכול לפרסם, לקנות או להציע מאמרים, להשתתף בפורומים או לשאול שאלות. יחד עם זאת, כל הפרסומים של המאמרים שלך עשויים להתבטל. איסור זה בשום פנים ואופן לא יגרום פיצוי על ידי צ’יק צ’אק מרקט.

En blanco
מדיניות השבתת או השעיית משתמש

בצ’יק צ’אק מרקט אנו פועלים כדי לשמור על קהילה מאובטחת, שבה משתמשים יכולים לפעול בביטחון.

מסיבה זו, הטילנו את כל התנאים שבאה לידי ביטוי במסמך זה, שיש להקפיד עליהם, ולכן קבענו סנקציות חמורות על העבריינים.

חשבונות כפולים

בצ’יק צ’אק מרקט כל משתמש מזוהה על ידי הכינוי שלו. במקרה של מכירת משתמשים, המסלול שלהם בקהילה משתקף במוניטין שלהם.

במובן זה, אם משתמש נרשם תחת זהויות שונות, הם עשויים להיות מושבתים לצמיתות באתר.

אם אתה הושעה מסיבה זו, כדי שנוכל לאמת את זהותך יש צורך לשלוח לנו עותק של המסמך שבו נרשמת בצ’יק צ’אק מרקט.

שלח דוא”ל על ידי לחיצה על התפריט “תן לנו לעזור לך” מי הוא בחזיתי של האתר.

פעולות בלתי סדירות

יש צורך כי כל המשתמשים לשמור על התנהגות נכונה, הולם את מה שבא לידי ביטוי, “התנאים שירות” שהתקבלו בעת ההרשמה. אם משתמש חשוד בניסיון לפגוע באחרים באמצעות פעולות לא סדירות, צ’יק צ’אק מרקט עשוי להשעות או אפילו להשבית אותו לצמיתות באתר.

על אף האמור לעיל, צ’יק צ’אק מרקט גם שומר לעצמו את הזכות למסור את כל המידע לגבי משתמש זה וכן את פעולותיו לרשויות המוסמכות (ראה “מדיניות הפרטיות וסודיות המידע”).

 

אי עמידה בהתחייבות המכירה

בכל פעם שמשתמש מפרסם מאמר, הוא מתחייב למה: אם המכירה מתבצעת בטון הוא חייב לעשות את המסירה של אותו בתנאים שהוא הביע בפרסומו.

אם משתמש מוחזק שוב ושוב באחריות לאי קיום התחייבות זו, צ’יק צ’יק מרקט עלול להשבית אותו מלהמשיך לעבוד באתר.

בקש את משיכת החשבון שלך

עליך להיות מעודכן בחשבונך, ללא חשבונות הממתינים לתשלום.

בקשה רישום של חשבונך

תוכלו לאחזר את הציון שפורסם בעבר ומאמרים, ואת ההיסטוריה של הפעולות שלך מ 120 הימים האחרונים מאז השלמת את זה.

איסור לפעול עם חשבונות שונים

עבור אבטחה, לא ניתן לפעול עם חשבונות שונים. אם נגלה שיש לך יותר ממשתמש אחד, נשבית אותך. המטרה שלנו היא לשמור על קהילה בטוחה, שבה אתה יכול לפעול בביטחון. השם הבדוי שלך הוא הזהות שלך. אם יש לך שאלות, בדוק את התנאים שירות.

שינויים בהסכם

צ’יק צ’אק מרקט רשאי לשנות את התנאים וההגבלות הכלליים בכל עת על-ידי הפיכת המונחים המתוקנים לציבור באתר. כל התנאים שהשתנו ייכנסו לתוקף ביום השלישי לפרסומו. השינויים כאמור יובאו על ידי צ’יק צ’אק מרקט למשתמשים אשר בתצורה של החשבון שלהם בצ’יק צ’אק מרקט ציינו כי הם רוצים לקבל הודעות על השינויים בתנאים וההגבלות. כל משתמש שאינו מסכים עם השינויים שבוצעו על ידי צ’יק צ’אק מרקט עשוי לבקש את משיכת החשבון.

השימוש באתר ו / או בשירותים שלו מרמז על קבלת “הכל” תנאים כלליים אלה לשימוש בצ’יק צ’אק מרקט. לא מקבל לקבל הודעות צ’יק צ’אק מרקט יהיה בהכרח להוביל את המשתמש לעשות טעויות, אשר יגרום ההשעיה של החשבון באופן זמני, אבל אם שגיאה זו גורמת בעיה רצינית ההשעיה תהיה סופית. בורות של שינוי כלשהו בתנאים אינה הצדקה לשום דבר.

פרסום טובין ו / או שירותים

המשתמש חייב להציע למכירה את המאמרים או המוצרים ולקדם את השירותים בקטגוריות המתאימות ובתת קטגוריות. הפרסומים עשויים לכלול טקסטים תיאוריים, גרפיקה, תמונות ותכנים אחרים הרלוונטיים למכירת הטוב או לקידום השירות, ובלבד שאינם מפרים כל הוראה של הסכם זה או של פוליסות אחרות של צ’יק צ’אק מרקט.

המאמר, המוצר או השירות המוצעים על ידי המשתמש המוכר חייבים להיות מתוארים בדיוק במונחים של התנאים והמאפיינים הרלוונטיים שלו. המשתמש מקבל כי יש לו את הכוונה ואת הזכות למכור את המאמר או להציע את השירות שהוזכר, או רשאית לעשות זאת על ידי בעליה.

כמו כן, המשתמש מקבל כי המאמר שפורסם זמין למסירה מיידית או את השירות למסירתו בתוך התקופה המוסכמת. נקבע כי מחירי המאמרים או השירותים שפורסמו חייבים להתבטא עם מע”מ כולל כאשר הדבר מתאים את היישום של זה, ובמטבע מכרז חוקי.

צ’יק צ’אק מרקט רשאי להסיר כל פרסום שמחירו לא בא לידי ביטוי בדרך זו כדי למנוע בלבול או אי הבנה לגבי המחיר הסופי של סחורה או שירות.

נקבע במפורש כי אין תיאור יכול לכלול פרטים אישיים או פרטים ליצירת קשר, כגון, ללא הגבלה, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר, כתובות של דפי אינטרנט המכילים נתונים כגון אלה שהוזכרו לעיל.

בקטגוריות מכוניות, אופנועים ואחרים, נדל”ן ושירותים, פרטים אישיים או פרטי קשר יש להוסיף בסעיף המסופק במיוחד כדי לכלול מידע על המוכר או המפרסם.

אמצעי תשלום אחרים, מלבד אלה כאמור על ידי צ’יק צ’אק מרקט, לא ניתן לפרסם בדף פרסום המאמר. במקרה של פגיעה בהוראות המפורטות בסעיף זה, צ’יק צ’אק מרקט רשאי לערוך את החלל, לבקש מהמשתמש לערוך אותו או לבטל את הפרסום שבו נמצאה ההפרה ללא הודעה מוקדמת.

הכללת תמונות ותצלומים

המשתמש יכול לכלול תמונות ותצלומים של סחורה או שירות המוצעים בתנאי שהם תואמים את זה, למעט במקרה של סחורות או מוצרים או שירותים, כי מטבעם אינם מאפשרים התכתבות זו. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא רשאי לכלול את התמונות והתצלומים הכלולים בפרסומיו, כשהוא אחראי לכל פגיעה בזכויותיהם של צדדים שלישיים.

צ’יק צ’אק מרקט עשוי למנוע את פרסום התמונה, ואפילו את הטובין או השירות, אם יפרש, על פי שיקול דעתו התמונה אינה עומדת בתנאים וההגבלות. התמונות והתצלומים של סחורות או תנאי שירות כי המתפרסמים תחת שיטת הפרימיום חייבים לעמוד בדרישות נוספות כתנאי להצגה בדף הבית של האתר. כדי לדעת את כל זה, שלח לנו דוא”ל אל:

publicity@chikchak-market.biz

המשתמש מעניק לצ’יק צ’אק מרקט הרשאה חופשית וללא הגבלת זמן לפרסם ו / או להתאים את התמונות הכלולות בפרסומיהן לצורך סיווג מוצרים בכל האתרים, הרשתות החברתיות ו / או בכל אמצעי שבו משתמשת צ’יק צ’אק מרקט לתקשורת.

פריטים אסורים

רק מי שמכירתו אינה אסורה או אסורה במפורש בתנאים הכלליים ובתנאים אחרים של צ’יק צ’אק מרקט או על פי החוק הקיים, עשויה להיכלל ברשימות הסחורות והשירותים המוצעים. כדי לקבל מידע נוסף על מוצרים או שירותים אסורים, תוכל לעיין במדיניות של פריטים אסורים על ידי צ’יק צ’אק מרקט.

להלן רשימת המוצרים והשירותים אשר הצעתם, בקשתם, פרסוםם, רכישתם או מכירתם אסורים על ידי צ’יק צ’אק מרקט על ידי מדיניות פנימית ו / או כדי להבטיח עמידה בכל דין קיים, לפי הענין.

המוכרים הם בלעדי אחראי על חוקיות הלגיטימיות של הפריטים שהם מציעים. צ’יק צ’אק מרקט אינו נוטל על עצמו את האחריות לקיומם באתר של מוצרים או שירותים המפרים את המדיניות או כל דין או פסק דין בתוקף.

צ’יק צ’אק מרקט עשוי לסיים פרסומים שאינם תואמים את המדיניות שהוזכרו כאן. לכן, אנו ממליצים לעיין ברשימה זו לפני פרסום מאמר.

על ידי קבלת התנאים וההגבלות הכלליים בעת הרישום, המשתמש מקבל את המדיניות המופיעה כאן.

En blanco
מסמכים משפטיים אישיים

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

מסמכים אישיים לדוגמה:

דרכונים.

תעודות זהות.

רשיונות נהיגה.

זיהוי או אישורים מקצועיים. לדוגמה:

תארים או דיפלומות.

לוחיות משטרה.

מדים המשמשים כיום בכל כוח מזוין.

תיעוד עסקי לדוגמה.

אישורי מס.

רשיונות למכירת אלכוהול.

מתכונים ו / או מרשמים רפואיים.

אישורים או מעברי הנחה בתחבורה המוענקים לאדם באופן שאינו ניתן להעברה.

שרותי הפקת מסמכים לסטודנטים. לדוגמה:

תזה.

מונוגרפיות.

עבודה מעשית.

מורשת היסטורית, תרבותית, ארכיאולוגית ופליאונטולוגית

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

אובייקטים נחשבים לחלק מהמורשת הארכיאולוגית, למשל:

המאובן נשאר כמו עצמות, ביצים, רשמים של צמחים, עץ מאובן, ענבר, וכולי.

אובייקטים נחשבים לחלק מהמורשת הפליאונטולוגית, למשל.

נטיפים, זקיפים או כל סוג אחר של מוצר מחפירות.

מטאוריטים, אירווליטים, או כל סוג אחר של הגוף הטבעי מהחלל.

אובייקטים נחשבים לחלק מהמורשת ההיסטורית והתרבותית, למשל:

חומר אתנולוגי, פסלים, ראשי חץ, כלים וכן הלאה.

מסמכים רשמיים מקוריים.

מאמרים שיש להם אופי היסטורי לכל מדינה או קשורים לאירוע היסטורי מסוים.

הטובין השייכים למורשת התרבות של האומה המפרים את התקנות הקיימות.

תוכניות או שירותים לפרוץ התקנים אלקטרוניים

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה

התקנים או תוכניות המאפשרים לך לשמור את מה שאתה מקליד על המקלדת. לדוגמה: מפתח לוגר, רוח רפאים מפתח כריש.

שירותי שחזור סיסמה או הודעות דוא”ל פריצה.

תוכנות המאפשרות לפלוש למכשיר אלקטרוני. לדוגמה תוכנה זדונית, תוכנות ריגול, טרויאני וכן הלאה.

מפתחות, מאמתים, מוצרים או שירותים המאפשרים ליצור מספרי סדרות עבור משחקים או תוכניות. לדוגמה גנרטור מפתח.

תוכנה, שירותים, מודמים, כבלים או כל מוצר אחר המאפשר גישה חופשית לשירותי אינטרנט בתשלום.

תוכניות ליצירת כרטיסי תשלום עבור גופים בנקאיים.

תוכנות ריגול עבור טלפונים ניידים.

ספרים או קורסים המלמדים פריצה.

הגרלות

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

מוצרים הקשורים משחקי לוטו, ו / או מכונות המשחקים.

מכונות הקזינו, להשלים או החלקים שלהם.

מכונות מפל של מטבעות.

כרטיסים לגרלה.

הגרלה או משחק חריץ משחק תוכנה ומכונות נתונים מניפולציה תוכניות.

פרסומים למטרות שאינן מכירה של מוצר או שירות

איננו מתירים פרסום ו / או בקשה:

פרסומים חסרי רצינות, או מיועדים ללעג.

פרסומים שיש להם מטרה פוליטית.

חלקי חילוף לרכב וחלקי חילוף משומשים

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

אסור למכור חלקי רכב משומשים או חלקי חילוף שאינם מפורטים בתקנות הקיימות.

מוצרים שנמסרו על ידי הממשלה

איננו מתירים פרסום ו / או בקשה:

מוצרים שנמסרו על ידי הממשלה במסגרת תוכניות חברתיות, מחקר וכן הלאה.

מדריכים, קורסים בפורמט מודפס או דיגיטלי ומדריכי לימוד

איננו מתירים פרסום ו / או בקשה:

מדריכים, קורסים ומדריכי לימוד של כל תוכן ותמיכה שלא נערכו באופן רשמי.

מוצרים הדורשים אישור או אישור מסוכנויות ממשלתיות

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

מוצרים שאין להם הומולוגים, ו / או אישורים משפטיים המתאימים, שהונפקו על ידי רשות היישום.

ביטוח

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

שום סוג של פוליסת ביטוח או חוזה.

כלי רכב ללא תיעוד ומוצרים של כלי רכב המפרים את החוקים הנוכחיים

אנו לא מאפשרים לפרסום:

כלי רכב שאינם תואמים את התיעוד שנקבע על פי החוקים שבתוקף.

כלי רכב מעוכבים. מוצרים או שירותים עבור כלי רכב המפרים את החוקים הנוכחיים.

מוצרים ו / או שירותים המאפשרים שינוי קילומטראז ‘של רכב.

חפצים, מכשירים ו / או חומרים החוסמים, מסתירים או חוסמים את הלוחית זיהוי.

לוחיות זיהוי הנמצאים בתוקף, עבור כל סוג של רכב.

כרטיסים להופעות ו / או אירועי ספורט

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

מכירה חוזרת של כרטיסים עבור כל להראות כי להפר את החקיקה הנוכחית.

חומרי הדברה

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

חומרי הדברה אשר השימוש בהם ו / או מסחורם אסורים על פי חוק או תקנות שוטפות.

עותקים משוכפלים, זיופים ועותקים בלתי מורשים

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

מכירת עותקים, זיופים או העתקים בלתי מורשים המפרים זכויות קניין רוחני.

מכירת עותקים לא מורשים של תוכנות, משחקי וידאו, דיסקים, סרטים, תוכניות טלוויזיה, צילומים וכדומה.

שימוש בסמלי לוגו או מותגים במוצרים שלא בוצעו באופן רשמי על ידי בעל זכויות הקניין הרוחני.

מכירת תיעוד המאפשר אישור מקוריות של מוצר.

ספרים ב- פ.ד.פ.

חברויות או מנויים

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

מנויים למכוני כושר, מועדונים, עמותות וכו ‘, וגם לא ובמיוחד, אתרי אינטרנט מכל סוג שהוא או מכל מדינה.

En blanco
טלפונים סלולריים והתקני מיקום.

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה.

ציוד טלפון סלולרי או מודמים דיווחו, ב להקה שלילית, משובטים או נמצאו.

מוצרים או שירותים שיש להם כמטרה את השינוי, החלפה, שכפול, או שינוי של ציוד הטלפון הסלולרי.

ציוד המאפשר שחרור או שחרור טלפונים סלולריים. לדוגמה, קליפים או תיבה.

קודי סובסידיה.

נעילת השירותים של טלפונים סלולריים ו / או מודמים או פתרון סופי.

שירותים לקבלת קודי סובסידיה או שינוי של מספרים סידוריים וקוד ציוד.

שירותים או יישומים יש אינטרנט בחינם.

שירות תצורה או יישומים של הודעות טקסט ושיחות ללא הגבלה ללא תשלום.

התקנים או שירותים המאפשרים חסימת או מעכב את האות של גשש לווין או כל מערכת מיקום גיאוגרפי אחר.

נשק, תחמושת וחומר נפץ

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

נשק חם ברמה גבוהה או נמוכה: ספורט, אוסף, שרידים או נשק ישן (לירות או לא).

חלק מנשק חם, אביזרים או אלמנטים הקשורים להפעלת הנשק: אקדחים, שקפים, מפעילים, משתיקי קול וכד רימונים, חומרי נפץ, טילים, קליעים ואבק שריפה.

מראות על כלי נשק, כמו גם כל סוג של.

מראות אינפרא אדום או זיהוי חום.

כדורים ותחמושת לנשק חם.

מוצרים או מכשירים שמטרתם הרכבת חומרי נפץ

מכונות להטענה וייצור תחמושת.

כלים או ציוד המאפשרים נשק להיות שונה.

תוכניות ללמד לשנות נשק.

תרופות נרקוטיות וחומרים אסורים

איננו מתירים פרסום ו / או בקשה:

מכורים, סמים, הולוצינוגנים או כל סוג של חומר שאינו מותר על פי החוק הקיים, בכל אחת מהטפסים הקיימים.

תרופות או מוצרים בעלי השפעות הלוצינוגניות.

כלים המשמשים לייצור, לשינוי, לעיבוד, לצריכה או לקידום הצריכה, ההפצה והייצור של חומרים אסורים.

רכוש גנוב

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

כל סוג של רכוש גנוב.

מוצרים פרטיים.

מוצרים בבעלות חברות וממשלות.

תרופות, חומרים ובריאות ומוצרי אסתטיקה

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

תרופות ללא מרשם ותרופות מרשם, או הדורשות מרשם.

מזון או מזון ספקים כי אין אישור או אישור של משרד הבריאות או סוכנות קשורה.

דוגמאות:

חומרים טבעיים או מלאכותיים המבטיחים אפקט מועיל שניתן להשתמש בו לטיפול במחלה.

פטריות או תה שאליו מיוחסת תרופת המחלות.

חומרים המכילים אנבוליקה, סטרואידים או הורמונים.

מוצרי הרזיה שאינם מורשים.

מוצרים או שירותים הקשורים לביצוע הפלות.

מוצרים להסרת שיער המכילים פורמלדהיד.

משקפיים עם דיופטר.

בוטוקס.

*חריגה למעבדות:

צור קשר, ובקש מידע ספציפי ל: 

cmml-dept@chikchak-market.biz

עצמות, איברים ובזבוז אדם

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

עצמות ושלדים.

דם או זרע.

איברים, גפיים, פסולת אנושית.

אנשים.

השכרה של בטן.

צמחייה, בעלי חיים ונגזרות

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

צומח או עולם החי בסכנת הכחדה או שמכירתם אסורה על פי חוק או תקנות שוטפות.

חיות אקזוטיות וכל אלה שאינם נחשבים חיות מחמד, ואם הם חיות מחמד חייב להיות רשום כדין יש אישורים מתאימים.

בקר, רק ראנצ’רים מוסמכים כראוי עם כל האישורים תיעוד מעודכן.

שרידים או חלקים של בעלי חיים לא מעובדים.

שרידים או חלקים של בעלי חיים לא מעובדים.

תרופות לבעלי חיים.

סוסי ים, סאהוורס ואלמוגים.

שנהב על כל צורותיו.

עורות בעלי חיים, אלא אם כן הם ס ינתטיים.

אביזרים עבור זין לחימה.

בעלי חיים שבהם יש ראיות של הפרה של החקיקה הנוכחית.

זיקוקים

איננו מתירים פרסום ו / או בקשה:

זיקוקים ללא אישור של הגופים הרגולטוריים של חומרי נפץ.

מוצרים ושירותים פיננסיים

איננו מתירים פרסום ו / או בקשה:

מוצרים או שירותים פיננסיים כגון:

הלוואות או אשראי פיננסי.

כסף של מכרז משפטי.

צ’קים או פנקסי צ’קים.

מניות, אגרות חוב, ניירות ערך או כל נייר אחר הרשומים בבורסה.

חשבונות בנק ושירותי פיקדון בנקאי.

כרטיסי אשראי או חיוב הינם בתוקף או לא, ושירותים להשגתם זמינים.

טרמינלים לתשלומי כרטיס, קוראי כרטיסים וכפילויות.

אשראי עבור הימורים מקוונים או אתרי תשלום אלקטרוניים.

מטבעות ושטרות המשכפלים את אלה במחזור.

קריפטו-מטבעות פטרו.

שירותים, תוכניות או מנגנונים שנועדו לחסל את היסטוריית האשראי של אדם טבעי או משפטי.

כולן, בחלקים או בחלקי חילוף שלהן ,(ATM (מכונות כספומט אוטומטיות.

מכירה של למעט הסכמים מסחריים ,Bluetooth Point MP / Point MP

מִ יל או נקודות של חברות תעופה

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

הטבות המוענקות על ידי חברות תעופה כדי לתגמל את נאמנות הלקוחות שלהם.

מיל, נקודות או עדכונים של חברות תעופה.

רשימות דיוור ומסד נתונים אישי

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

רשימות דיוור המוני.

בסיסי נתונים אישיים, מרשמי בחירות, מספרי כרטיסים, אנשי קשר מסחריים או ספקים או כל סוג אחר של רשימה המכיל נתונים פרטיים.

לקנות או למכור חסידי רשתות חברתיות.

כלים, תוכנה או שירותים המאפשרים שליחת מסרים לא רצויים (ספאם).

מוצרים או שירותים למבוגרים

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

בקשות או הצעות מאמרים עם נושאים מיניים האסורים על פי חוק, כגון: זנות, פדופיליה, חייתיות, נקרופיליה, גילוי עריות אמיתי.

מאמרים למטרות מיניות מחוץ לקטגוריה של מבוגרים.

תחתונים בשימוש. דוגמא: מכנסיים ותחתונים, בגדי ים, חיתולים אקולוגיים, סוטיאן ותחתונים.

ליווי, חשפנות, תאריכים ומפגשים או כל פרסום הכולל את המימוש הסמוי האפשרי של שירות מיני.

שירותי תצוגת מצלמות.

תמונות פורנוגרפיות או מיניות.

זבוב ספרדית.

בפרסומים מחוץ לקטגוריה למבוגרים, קישורים לחנויות או למוצרים המתפרסמים בקטגוריה זו.

אלימות ואפליהאלימות ואפליה

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

מוצרים או שירותים המפרסמים, מקדמים או מסיתים כל סוג של אלימות, פשע, אפליה או דעות קדומות של כל צו, כגון: גזע, צבע, מוצא אתני, לאום או דת מוצא, מין, נטייה מינית, מצב סוציו-אקונומי, אינטלקטואלי וכן הלאה.

סחורות או שירותים המקדמים או מייצגים ארגונים המקדמים שנאה או דעות קדומות. חומר המסית אלימות, מוצרים המסיתים לביצוע פשעים, ללא חומר בעל אופי אינפורמטיבי.

סחורות או שירותים הקשורים לטרגדיות אנושיות המסיתות לבצע התנהגות אלימה ו / או פלילית, מבלי לכלול את החומר האינפורמטיבי.

מוצרים המקדמים או מייצגים ארגונים המקדמים שנאה כמו קו קלוקס קלאן: מסכות, טבעות, מגינים, דגלים, וכן הלאה.

מוצרים הקשורים לנאציזם: בהחלט “שום דבר” מזה.

חומר פוגע או אלים. לדוגמה:

מוצרים המקדמים קבוצות טרור, כוחות צבאיים או דמויות של משטרים טוטליטריים. לדוגמה: חולצות טריקו “לטובת אל קעידה או צ’ה גווארה”.

 מוצרים, תמונות או דמויות המרמזים על עבירה, עלבון, איום או גינוי לנשיאים או לנשיאים לשעבר.סרטונים או תמונות המעודדים אלימות נגד בעלי חיים או בני אדם.

מכשירי עינויים.

תמונות או סרטים הקשורים לרציחות, תאונות או מקרי מוות. לדוגמה, סרטי סנוף, תמונות של גופות וכדומה. מוצרים הקשורים לטרגדיות אנושיות:

פסולת שמקורם בהתקפה, וכו ‘.

מפענחים ואנטנות

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

מפענחים, מקלטים, ממירים, ציוד או אנטנות המאפשרים לראות אותות בתשלום בחינם.

צ ‘יפס או לוחות המאפשרים לפתוח מקלט לראות אותות בתשלום.

דונגלים או רכיבים המאפשרים שינוי או ביטול חסימה של מקלטים, כגון:

LBN או LBNF

רכיבים המאפשרים “כרטיס משותף” להתבצע.

שירותי שינוי, עדכון, התקנה או תיקון של מוצרים האסורים על פי מדיניות זו.

פרסומים המפרים זכויות קניין רוחני

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

מוצרים המפרים את החוקים על זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר ומודלים.

מסמכים משפטיים אישיים

איננו מתירים לפרסום ו / או בקשה:

מסמכים אישיים לדוגמה:

דרכונים.

תעודות זהות.

רשיונות נהיגה.

זיהוי או אישורים מקצועיים. לדוגמה:

תארים או דיפלומות.

לוחיות משטרה.

מדים המשמשים כיום בכל כוח מזוין.

תיעוד עסקי לדוגמה.

אישורי מס.

רשיונות למכירת אלכוהול.

מתכונים ו / או מרשמים רפואיים.

אישורים או מעברי הנחה בתחבורה המוענקים לאדם באופן שאינו ניתן להעברה.

שרותי הפקת מסמכים לסטודנטים. לדוגמה:

תזה.

מונוגרפיות.

עבודה מעשית.

פרטיות המידע

כדי להשתמש בשירותים המוצעים על ידי שוק צ’יק צ’אק, המשתמשים חייבים לספק נתונים אישיים מסוימים.

הפלטפורמה שלנו יש אבטחה מעולה פירושו מאוד מודרני ויעיל כדי להגן עליו מפני התקפות על ידי האקרים, וכן, באופן הגיוני, הוא האינטרס העיקרי שלנו להגן על  מידע של המשתמשים שלנו, עם זאת, מומלץ תמיד לזכור כי באינטרנט את ההגנה בטוח לחלוטין לא הומצא עדיין.

חובותיו של הקונה

בעת רכישת מוצר, או להזמין שירות, המשתמש מסכים להיות כפוף לתנאי המכירה הכלולים בפרסום, במידה שהם אינם מפרים את החוקים או את התנאים וההגבלות הכלליים ואת מדיניות אחרת של שוק הצ ‘אק האופנתי. ההצעה לרכוש שירות טוב או חוזה היא בלתי חוזרת, למעט בנסיבות חריגות, כגון שהמוכר משנה באופן משמעותי את תיאור הטוב או השירות לאחר ביצוע הצעה או רכישה או שיש הקלדה ברורה, או לא יכול לאמת את זהות המוכר.

מסים

כפי שנקבע בתקנות המס השוטפות, על הרוכש לדרוש קבלה או חשבונית מהמוכר כהוכחה למכירה. המוכר לא יידרש להוציא חשבון או חשבונית רק במקרה של להיות אדם שעושה מדי פעם מכירות, “מוכר מדי פעם”.

התחייבויות המוכר

על המשתמש המוכר להיות בעל יכולת משפטית למכור את המוצר או השירות שהוא מושא הצעתו.

על ידי מכירת מוצרים פיזיים, חובתו של המוכר להצהיר על מספר היחידות המדויקות שיש לו למכירה, כשהכריזה על מספר גבוה מזה הקיים אינו חוקי, המשתמ הקונה שלא קיבל את הפריט שנרכש יכול לדווח על כך לרשויות, החזר של הכסף למשתמש הקונה יהיה דרוש מיד וצ’יק צ’אק מרקט יכול להשעות ללא הגבלת זמן או לבטל את החשבון של המשתמש המוכר הזה.

מאז צ’יק צ’יק מרקט היא נקודת מפגש בין הקונה לבין המוכר ואינו משתתף בפעולות שבוצעו ביניהם, המוכר יהיה אחראי על כל החובות ואת חיובי המס המתאימים למכירת הסחורה שלהם ו / או שירותים, ללא כל חבות בגין הפרות של התחייבויות כאלה יכול להיות נזקף צ’יק צ’אק מרקט.

מסים

כפי שצוין לעיל, צ’יק צ’אק מרקט רק הופך לזמין למשתמשים שטח וירטואלי המאפשר להם לתקשר דרך האינטרנט כדי למצוא דרך למכור או לקנות פריטים ו / או שירותים. צ’יק צ’אק מרקט אין כל השתתפות בתהליך של משא ומתן ושיפור החוזה הסופית בין הצדדים. לכן, צ’יק צ’אק מרקט אינו אחראי על עמידה יעילה עם חובות המס או המס שנקבעו על ידי החוק הנוכחי.

המוכר מקבל כי הקונה שלו יכול לבטל את הרכישה בתוך תקופה של חמישה ימי עבודה ממועד קבלת המוצר, אשר לא ניתן להרחיב. כמו כן, המוכר מסכים כי הקונים עשויים ליזום תביעות עבור מוצר פגום או שונה מזו המוצעת בתוך חמישה ימי עבודה לאחר שקיבל את זה. בכל אחד מהמקרים הנזכרים לעיל, בין אם הקונה מביע את כוונתו לבטל את הרכישה או אם הוא יוזם תביעה למוצר שונה מהמוצע או הפגום בתוך התקופה שצוינה, על המוכר לקבל את החלפה או החזרה של המוצר שנמכר ויכול לקחת על עצמו מההוצאות הכרוכות בכך, לרבות עלויות המשלוח שיידרשו. צ’יק צ’אק מרקט עשוי לחייב את העלויות הללו בחשבון המוכר.

יש צורך לשמור את קוד העסקה, צ’יק צ’אק מרקט (Bitcoins (במכירות ו / או רכישות של מטבעות וירטואליים יכול לבקש את ההוכחה המאשרת את ההעברה בין הצדדים. אם המוכר ו / או הקונה אינו מציג את המידע הדרוש, צ’יק צ’אק מרקט רשאי לנכות את הערכים המתאימים מהחשבון¿

איסורים

המשתמשים לא יוכלו:

(א) לתפעל את המחירים של הפריטים.

(ב) לפרסם או למכור מאמרים האסורים על פי התנאים הכלליים ומדיניות אחרת של צ’יק צ’אק מרקט או חוקים שוטפים.

(ג) להעליב או לתקוף משתמשים אחרים.

(ד) לפרסם מאמרים זהים ביותר מפרסום אחד.

סוג זה של פעילויות יחקרו על ידי צ’יק צ’אק מרקט ואת העבריין ניתן לקבל עם השעיית או ביטול חשבונו כמשתמש בצ’יק צ’אק מרקט ו / או בכל דרך אחרת שהוא יראה רלוונטי, מבלי לפגוע בפעולות משפטיות אשר הוא רשאי לעורר את התצורה של פשעים או הפרות או את הנזק האזרחי שהיא עלולה לגרום.

הפרות של המערכת או מאגרי מידע

זה לא מותר, כל פעולה או שימוש של המכשיר, התוכנה, או אמצעים אחרים נוטים להתערב בפעילויות או בפיתוח של כל פעולה של צ’יק צ’אק מרקט, ו גם לא בהצעות, תיאורים, חשבונות או מסדי נתונים של צ’יק צ’אק מרקט.

כל הפרעה, ניסיון או פעולה המפרים או נוגדים את החוקים על זכויות הקניין הרוחני ו / או האיסורים שנקבעו בחוזה זה, יהפכו את האחראי לחבות על הפעולות המשפטיות הנוגעות בדבר ואת הסנקציות שנקבעו בהסכם זה, וכן יחייבו אותו כדי לפצות את הנזקים שנגרמו.

סנקציות השעיה של פעולות

מבלי לפגוע באמצעים אחרים, צ’יק צ’אק מרקט עשוי להזהיר, להשעות באופן זמני או לצמיתות את החשבון של משתמש או פרסום, ליזום את הפעולות שהוא רואה לנכון ו / או להשעות את מתן השירותים אם זה כך,

(א) להפר כל חוק, או כל תנאי מהתנאים הכלליים ומדיניות אחרת של צ’יק צ’אק מרקט.

(ב) אם אתה מפר את התחייבויותיך כמשתמש.

(ג) אם הוא נגרם על פי שיקול דעתו של צ’יק צ’אק מרקט בהתנהגות או בפעולות הונאה או זדוניים.

(ד) זהות המשתמש או כל מידע שסופק על ידי המשתמש לא ניתן לאמת באופן שגוי.

)ה( צ’יק צ’אק מרקט הבין כי פרסומים או פעולות אחרות “עשוי להיות הגורם לאחריות” עבור המשתמש שפרסם אותם, עבור צ’יק צ’אק מרקט או עבור משתמשים אחרים בכלל. במקרה של השעיה של משתמש, בין אם זמני או סופי, כל הכתבות שפורסמו יוסרו מהמערכת.

אחריות

צ’יק צ’אק מרקט רק הופך למשתמשים הזמינים מרחב וירטואלי המאפשר להם לתקשר דרך האינטרנט כדי למצוא דרך למכור או לקנות שירותים או סחורות.

צ’יק צ’אק מרקט ב הוא לא הבעלים של הפריטים המוצעים, ולא להציע להם למכירה.

צ’יק צ’אק מרקט הוא אינו מתערב במימוש עסקאות בין משתמשים או תנאים שהם מציבים להם, בשביל זה לא יהיה אחראי על קיומו, איכות, כמות, מצב, שלמות או לגיטימיות של הטובין המוצע, נרכש או מנוכר על ידי המשתמשים, לא של השירותים המוצעים ואת היכולת להזמין למשתמשים או את אמיתות הנתונים האישיים שהוזנו על ידי אותם.

כל משתמש יודע ומקבל אחריות בלעדית על הטובין והשירותים שפורסמו למכירה ועל ההצעות ו / או הרכישות שבוצעו.

כי צ’יק צ’אק מרקט אין כל השתתפות במהלך הזמן שבו טוב או שירות מתפרסם למכירה, ולא במשא ומתן הבא ואת השלמת החוזה הסופי בין הצדדים, זה לא יהיה אחראי על מילוי יעיל של התחייבויות אשר הניחו על ידי המשתמשים את הקונקרטיות של המבצע.

המשתמש יודע ומקבל כי בעת ביצוע עסקאות עם משתמשים אחרים או עם צדדים שלישיים הוא עושה זאת על אחריותו.

בשום מקרה צ’יק צ’אק מרקט לא יהיה אחראי על “אובדן הכנסה”, או כל נזק אחר ו / או נזק שייתכן שנגרם למשתמש בשל פעולות שבוצעו או לא שבוצעו למאמרים שפורסמו באמצעות צ’יק צ’אק מרקט.

צ’יק צ’אק מרקט ממליץ זהירות ושכל ישר בעת ביצוע פעולות עם משתמשים אחרים. המשתמש צריך גם לזכור את הסיכונים של התקשרות עם קטינים או עם אנשים המשתמשים בזהות בדויה. צ’יק צ’אק מרקט “לא” יהיה אחראי למימוש הצעות ו / או פעולות עם משתמשים אחרים על בסיס אמון להציב במערכת או את השירותים הניתנים על ידי צ’יק צ’אק מרקט.

במידה ומשתמש אחד או יותר או צדדים שלישיים יוזמים כל סוג של תביעה או פעולה משפטית נגד משתמשים אחרים או משתמשים אחרים, כל אחד מהמשתמשים המעורבים בתביעות או בפעולות האמורות, פטור צ’יק צ’אק מרקט ו המנכ”לים, מנהלים, עובדים, סוכנים, מפעילים, ונציגים מכל אחריות. למשתמשים יש תקופה של 10 ימים מהרכישה כדי ליזום תביעה נגד משתמש אחר או משתמשים אחרים. לאחר תקופה זו פג, אתה לא יכול ליזום תביעה מאתר צ’יק צ’אק מרקט.

היקף שירותי צ’יק צ’אק מרקט

הסכם זה אינו יוצר כל שותפות, מנדט, זכיינות או יחסי עבודה בין צ’יק צ’אק מרקט לבין המשתמש.

המשתמש מאשר ומקבל כי צ’יק צ’אק מרקט אינו חלק מעסקה כלשהי, ואין לו שליטה על האיכות, הביטחון או החוקיות של הטובין והשירותים המפורסמים, על אמיתותם או על דיוקם של הפרסומות, על יכולתם של המשתמשים למכור או לקנות פריטים.

צ’יק צ’אק מרקט לא יכול להבטיח כי המשתמש ישלים עסקה או לאמת את הזהות או נתונים אישיים שהוזנו על ידי המשתמשים.

צ’יק צ’אק מרקט אינו מבטיח את אמיתות הפרסום של צד שלישי המופיע באתר ולא יהיה אחראי לתכתובת או לחוזים שהוזנו על ידי המשתמש עם צדדים שלישיים אלה או עם משתמשים אחרים.

תקלות במערכת

צ’יק צ’אק מרקט אינה אחראית לכל נזק, אובדן או נזק למשתמש הנגרמים עקב כשלים במערכת, בשרת או באינטרנט.

צ’יק צ’אק מרקט לא יהיה אחראי לכל וירוס שיכול להדביק את ציוד המשתמש כתוצאה מגישה, שימוש או בדיקה של אתר האינטרנט שלו או כתוצאה מכל העברה של נתונים, קבצים, תמונות, טקסטים או אודיו הכלולים בו משתמשים “לא” יכול לזקוף אחריות או לדרוש תשלום עבור אובדן רווחים, תחת ההפסד הנובע קשיים טכניים או כשלים במערכות או באינטרנט.

צ’יק צ’אק מרקט אינו מבטיח גישה והמשך או ללא הפרעה להשתמש באתר שלו.

המערכת עשויה בסופו של דבר לא להיות זמין בשל קשיים טכניים או כשלים באינטרנט, או לכל נסיבות אחרות מלבד צ’יק צ’אק מרקט; ובמקרים כאלה ייעשו מאמצים להחזרתו מהר ככל האפשר מבלי שייגרמו כל אחריות. צ’יק צ’אק מרקט לא תהיה אחראית לשגיאות או מחדלים הכלולים באתר שלו.

תעריפים. חיוב

עבור מקרים של מוצרים פיזיים או להורדה, המשתמש המוכר יצטרך לשלם רק את צ’יק צ’אק מרקט המכירה כאשר הוא יושלם, אשר נקבע על 10% וזה יהיה אוטומטי תמורת.

צ’יק צ’אק מרקט שומר לעצמה את הזכות לשנות או לשנות עמלה זו עבור את הכל המשתמשים המוכרים, עם זאת, שינויים או התאמות אלה ייודעו מראש באמצעות דואר אלקטרוני או באתר.

במקרה המקביל לקטגוריות נדל”ן, שירותים, כלי רכב, המשתמש יהיה רק לשלם כדי צ’יק צ’אק מרקט רק עלות לפרסום, למעט במקרים של שירותים אלה המאפשרים את העסקה באתר ובכפוף לאופי של פרסום נבחר.

אזהרה חשובה מאוד

אם משתמש שמוכר מוצרים פיזיים או ניתנים להורדה פרסם את מאמריו באחת משלוש הקטגוריות הללו או בשלוש מהן, הדבר ייחשב כ”מעשה מרמה “; וזו תגרום תגרום לביטול מיידי של משתמש מוכר זה באופן סופי וקבוע, ובכך לאבד את כל האפשרות של שימוש חוזר של השירותים של צ’יק צ’אק מרקט.

עבר EN